ปลอกแขนสีรุ้ง : สัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมทางเพศ

1,059 VIEWS

ในโลกฟุตบอลปัจจุบัน หากเกิดการ “เหยียดผิว” หรือในความหมายอื่น ๆ อาทิ เหยียดเชื้อชาติ เหยียดศาสนา เหยียดเพศ นับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในสนามฟุตบอล…