จุดเปลี่ยน 5 นาที

616 VIEWS

ฟุตบอลก็เหมือน “ชีวิต” นะครับ มีขึ้นมีลง บางทีเหมือนไม่มีอะไรแต่หากได้ “จุดเปลี่ยน” (turning points) เหมาะ ๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ

พรมนำโชคไม่ใช่แค่โชคลาง…แต่กลายเป็นลายเสื้อบอล

435 VIEWS

เสื้อฟุตบอล ณ เข็มนาฬิกาปัจจุบันในโลกฟุตบอล ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่เสื้อฟุตบอล เพื่อแบ่งแยกนักเตะทีมไหนเป็นทีมไหน หรือใส่เตะในสนามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้ว แต่มันยังสะท้อนถึง “ตัวตน” – “อัตลักษณ์” หรือ “แฟชั่น” ให้กับทีมนั้นๆด้วย…