รวมทีมฟีฟ่าด้านโควิด-19

87 VIEWS

ภารกิจในการร่วมมือกันจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง และ FIFA ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน