เป็นมากกว่าฟุตบอล : ลีกอิตาลีรณรงค์ยุติความรุนแรงกับสตรี-เด็ก

277 VIEWS

ทุกวันนี้ โลกของฟุตบอลเดินทางไปไกลว่าคำว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกไปแล้ว เพราะนอกจากเกมการแข่งขันตลอด 90 นาที ที่ผู้คนทั่วโลกเข้าใจกันเป็นภาษาเดียวกัน แต่ฟุตบอลยังเป็นอะไรที่มากกว่า ‘ฟุตบอล’ ไปแล้ว ในโลกยุคนี้ เพราะฟุตบอลยังเป็นกระบอกเสียงต่อมวลมนุษยชาติในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ต่อต้านการเหยียดสีผิว, ต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันในสังคม, ยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมา