Dechruch's Articles

ชื่อจริง เดชรัช นุชพุ่ม อดีตคอลัมนิสต์ “เดอะ เชิร์ช” เล่าเรื่องฟุตบอลเอเชียลงในหนังสือพิมพ์กีฬา แต่ตอนนี้ถึงเวลาจะมาแชร์เรื่องราวของฟุตบอลเอเชียให้แฟน SPORTDesk.